وضعیت نوبت

با ورود شماره تلفن همراه خود، اطلاعات نوبت‌های دریافتی را مشاهده نمایید.

تأیید نوبت
تغییر نوبت
اطلاعات نوبت
پزشک: دکتر علی آل شیخ
تاریخ:
زمان:
مشخصات مراجعه‌کننده
تغییر نوبت
خدمات پزشکی20000 تومان
خدمات آنلاین3500 تومان
قابل پرداخت23500 تومان